Diabetes en reuma

Als medisch pedicure ben ik bevoegd om alle risicovoeten te behandelen die kunnen ontstaan ten gevolge van diabetes mellitus (suikerziekte), reuma, spasticiteit, ouderdom of verwaarlozing.

Ik werk volgens vastgestelde richtlijnen en verwijs zo nodig door naar andere disciplines, zoals de huisarts of podotherapeut.

Diabetes en voeten

Ongeveer 25% van alle diabetespatiënten heeft complicaties aan zijn voeten als gevolg van deze ziekte. De voeten zijn extra kwetsbaar, doordat:

  • de bloedsomloop in benen en voeten kan verminderen (angiopathie);
  • het gevoel in de voeten kan verminderen of uitvallen (neuropathie);
  • de voeten van stand kunnen veranderen.

Vergoeding

In sommige gevallen wordt deze zorg (deels) vergoed vanuit de ketenzorg of uit uw aanvullende verzekeringspakket. De preventieve voetzorg die u vergoed krijgt, is afhankelijk van de sims classificatie die u heeft. Deze classificatie wordt gebruikt om het risico op voetproblemen aan te geven.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar of kijk op vergoedingen zorgverzekeraars op de website van ProCert.

Reuma en voeten

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 200 verschillende aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, die niet worden veroorzaakt door een ongeval of een blessure.
De voeten van reumapatiënten zijn vaak extra gevoelig door:

  • gewrichtsontstekingen;
  • slijmbeursontstekingen;
  • slijtage in de gewrichten;
  • standveranderingen van voet/tenen.

Door mijn specialisatie kan ik uw voeten vakkundig verzorgen en u waar nodig adviseren.

Voor meer informatie over vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. U kunt uw vragen ook gerust aan mij stellen.